klienti

Klienti

 • doporučení

 • doporučení

 • doporučení

 • doporučení

 • doporučení

 • doporučení

 • doporučení

služby

Řešení pohledávek za leasingovými nájemci a úvěrovými klienty

naše služby

Upomínkový servis – korespondence I.a II.upomínky
Call centrum
Inkaso
Zabavení předmětu leasingu / úvěru
Vypracování trestních oznámení
Spolupráce s pojišťovnami při řešení PÚ
Efektivní spolupráce se státními orgány, především PČR
Statisticko - evidenční přehled ztrátových případů
Vypracování splátkových kalendářů s dohledem platební kázně
Ověření bonity klienta před uzavřením smlouvy, prověrky klientů
Transport vozidel, vlastní parkovací plocha
V případě nutnosti, zahraniční intervence
Spolupráce s Advokátní kanceláří
Fotodokumentace
Reporting průběžný a závěrečný
Síť spolupracovníků v oblastech působnosti

naše vize

Poskytovat kvalitní služby v reálném čase
Dosažení co nejvyšší míry inkasa
Minimalizovat zabavení PL / PÚ
Držet počet trestních oznámení v sestupném trenduv
Ofenzivní přístup k řešení případů
Dosažení co nejkratšího času pro zpracování jednotlivých případů
Analytická činnost pro zadavatele jako výstup pro jeho preventivní opatření
Aplikovat naše praktické zkušenosti ve všech oblastech soudního i mimosoudního řešení pohledávek, včetně exekucí
Udržet a odborně rozvíjet stabilní a výkonný pracovní tým
Zapojení nových technologií do procesu intervencí

Identifikace financovaných předmětů

Zvýšená potřeba lépe identifikovat financované předměty, pro potřeby inventarizace, kontroly pohybu, následného vymáhání a nebo odběru placených předmětu, nás vedla k používání kombinovaných metod identifikace. Aplikujeme je v případě potřeby, před předáním předmětu nebo idodatečně po předání. Jedná se tak o kontrolu nebo značení, které zefektivňuje následné procesy nebo vylepšuje pozici věřitele v případném sporu.

Uplatnění nalézáme u předmětu bez výrobních čísle (možno ijako doplněk kVIN), u více typově shodných kusu, stroj u, technologických celků, nábytku, gastro zařízení apod.

 • Osobní kontrola předmětu a fotodokumentace v místě užívání
 • Etiketa pasivní, čárový kód, bezpečnostní prvky proti stržení
 • Označení předmětu "neviditelnou" barvou, detekce UV světlem
 • Mikrotečka s unikátním kódem, evidence v nadnárodní databázi
 • Technologie Radiofrekvenční identifikace RFID, "chytré etikety" ( Smart Label ), pasivní i aktivní čipy (Tag ), skryté nebo viditelné
 • Osazení předmětu modulem na bázi GPS
Detektivní služby

Standartní profesionální a diskrétní služby v oboru detektivním, informačním a bezpečnostním, nejen v ČR, SR popřípadě EU (pátrání, monitorování osob a objektů, atd.) se celková cena za poskytované služby vypočítává z hodinové sazby. Cenovou kalkulaci předložíme vždy před zahájením činnosti.

Služby určené pro fyzické, právnické osoby, finanční společnosti, pojišťovny a advokátní kanceláře

 • vyhledávání dlužníků
 • pátrání po osobách, prověřování osob, obchodních partnerů, zaměstnanců a společností
 • monitoring zájmových osob a objektů
 • doručování zásilek osobám, které se vyhýbají jejich převzetí a zajištění důkazů o jejich převzetí
 • zajištění důkazních materiálů k případným soudním jednáním

Právní a exekutorské služby

Úzká spolupráce s Advokátní kanceláří, Exekučním úřadem, notáři. Kodifikované právní normy jsou naší častou zbraní s přestupci zákonných norem ve vztazích mezi leasingovými společnostmi a jejich klienty….

Odtahová služba

Odtahová služba, s nosností do 3,5 t, sklopná plošina pro snížený nájezd, je připravena 24 hod.

Převoz financovaného předmětu možný i na přívěsném vozíku. V rámci spolupráce se smluvními partnery zajišťujeme odtahové služby s nosností nad 3,5t vč.převozu nadrozměrných, těžkonákladových financovaných předmětů na podvalnících.

Agenda technických průkazů

Tuto službu zajišťujeme po celé ČR od zadání do 24hodin

 • vystavení druhopisu RP, ORV,
 • vystavení ORV,
 • přihlášení nového vozidla,
 • odhlášení vozidla po skončení leasingu,
 • dovozu a přihlášení vozidla ze zahraničí,
 • převodu vozidla,
 • provedení změny (vyřazení vozidla z evidence, změna barvy, změna příjmení, výměna RZ, výmaz čísla motoru),
 • odhlášení vozidla do jiného kraje,
 • přihlášení vozidla z jiného kraje,
 • vyzvednutí dokladů (RZ, TP, ORV),
 • provedení zápisu ISO,
 • zapsání leasingové smlouvy do TP,
 • ukončení leasingové smlouvy v TP,
 • vystavení ZRZ,
 • prodloužení ZRZ,
 • provedeni vývozu vozidla do zahraničí,
 • změnu názvu leasingového nájemce v TP
Informace pro klienty s dluhem - závazkem

V případě, že jste byli kontaktování písemně, pracovníkem call centra nebo intervenistou společnosti Fadox, prosíme řešte svoji záležitost výhradně s naší společností. V plné moci zastupujeme společnost, které dlužíte finanční prostředky a na základě jejich pověření jsme povinni řešit komplexně vzniklý závazek. Správu Vaší pohledávky řešíme, dozorujeme a poté ukončujeme jen v případě urovnání vzniklého dluhu vůči vašemu věřiteli. K dispozici jsou tel. viz.kontakt, e-mail fadox@fadox.cz, nebo písemná korespondence. Děkujeme vám že se snažíte svůj závazek řešit a předejít tak možným dlouhodobým komplikacím ….

Informace pro věřitele

Dostali jste se do situace věřitele s nespaceným závazkem? Vaši pohledávku zanalizujeme /prověrka dlužníka/ a navrhneme optimální řešení. Odkup pohledávky, kterým se naše společnost zabývá je závislá na formě zajištění, které je definované ve smlouvě, nebo všeobecných obchodních podmínkách a na celkovém portfoliu protistrany /dlužníka/. Každý případ se řeší individuálně na základě Vámi poskytnutých skutečností.

Zpracovaný výsledek vč.řešení dostanete v e-mailové podobě :

 1. prověření dostupných registrů, katast, majetek /bez osobní intervence/……500-1000kč
 2. prověření dostupných registrů, katast, majetek s osobní intervencí v místě vč.fotodokumentace cena dle vzdálenosti……

Specializované služby

V případě zajištění a odběru přemětu závazku, zajistíme uskladnění, znalecké posudky, ceny na trhu a následný prodeje.

Sponzoring

gamepad
Odreagujte se od všech, kteří vás dnes naštvali.

o nás

Společnost Fadox s.r.o., je společností založenou v roce 2007. Naší hlavní činností jsou inkasní, detektivní a následné služby, především pro leasingové společnosti. Společnost je zapsána do Obchodního rejstříku u Městského soudu v Praze oddíl C, vložka 123340. společnost je registrována u Úřadu pro ochranu osobních údajů, č.osvědčení 31198/001, jako správce osobních dat klientů.

Do segmentu činností Inkasních agentur vnášíme vysoké nasazení, odbornost, invenci. Stojíme tak na pomyslných startovacích blocích a naše i vaše cíle jsou shodné. Rychlost, kvalita, efektivita.

Osvědčení o provedení registrace správce osobních údajů
Certifikát bezdlužnosti
Koncese
Prezentace (ke stažení v PDF)

kontakty

sídlo společnosti

Řepová 679
Praha 9, 196 00

IČO: 278 74 818
DIČ: CZ278 74 818
Spisová zn.: C 123340 vedená
Městským soudem v Praze.

exekutiva

Marika Mánková
Telefon: +420 732 576 386
       +420 773 479 223
Email: m.mankova@fadox.cz

jednatel

Alexandr Šnytr
Telefon: +420 773 482 336
Email: a.snytr@fadox.cz